Våra uppdrag

I våra uppdrag strävar vi efter att maximera kundnyttan. Vi är måna om att förstå kundernas verkliga behov och säkerställa samsyn. Inget uppdrag är för litet eller för stort. Vi har stor erfarenhet av olika typer av uppdrag - allt från lekparker till stora infrastrukturprojekt.

byggsakskunnig
Projektledare
Projektledare
Projektledare
BYGGLEDNING
BUSSHÅLLPLATSER BOHUSLÄN OCH DALSLAND
väg och gatuprojekt Partille kommun
Byggledning
Gång- och cykelvägar i Väst
Digital projekthantering
Investeringsprojekt
Projektleda
JÄRNVÄG OLSKROKEN
Projektleda
Investeringsprojekt järnväg
Byggleda mark- och betongarbeten
Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021