Digital projekthantering

ViAQ bidrar med kompetens inom digital projekthantering i ett stort antal investeringsprojekt som Trafikverket genomför i Syd- och Västsverige. I rollen som specialist inom digital projekthantering ingår att stödja projekten utifrån beställarrollen inom datasamordning och BIM från planering, genomförande till avslut.   

Exempel på programvaror som används i uppdraget är Sharepoint, Microstation,  Projectwise, samt för BIM till exempel programvaror från Bentley och Autodesk. 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg