Byggleda mark- och betongarbeten

ViAQ har i uppdrag åt en industrikund att byggleda alla mark- och betongarbeten vid uppförande av två nya byggnader i Göteborgsområdet. Den ena är en byggnad i tre plan med 3000 kvm lokaler för kontor, lager, personalutrymmen och verkstad.  

Den andra byggnaden är ett parkeringshus med en sammanlagd yta av 16000 kvm i sju plan. Byggnaden innehåller ca 450 parkeringsplatser, cykelparkering, skyfallsmagasin, återvinningsrum och ett ställverk. 

Beställare: Industrikund
Kontakt: Anders Berg