Projektledare

ViAQ har uppdrag åt Trafikverket Investering Väst som projektledare och biträdande projektledare för ett antal olika vägprojekt i Västsverige. 

Exempel på projekt som ingår i det aktuella uppdraget är Väg 1758 Henå-Holmared i Bollebygds kommun och Väg 42/1800 Sparsör i Borås kommun.

De arbeten som genomförs omfattar bland annat ombyggnad och breddning av befintlig väg, anläggande av separat gång- och cykelväg, ombyggnad av vägkorsning, ledningar, bergskärning och förstärkningsåtgärder och beläggningsarbeten. 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg