byggsakskunnig

ViAQ genomför ett flerårigt uppdrag år Trafikverket Investering Väst i rollen som biträdande projektledare och byggsakkunnig i ett antal vägprojekt inom regionen.

Uppdraget innebär att i samråd med projektledare samordna, styra arbetssätt och uppföljning av projektens operativa arbete genom att säkerställa en bra samverkan i både projekteringsskede och i genomförande av entreprenader.  

Några exempel på projekt som ingår i uppdraget är Väg 168 Stället-Risby, Väg 574 Kareby-Kode, Väg 45 Åmål-Tösse med flera. 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg