Projektledare

Västfastigheter driver projektet Tågdepå Sandbäck i Mölndals kommun. ViAQ har uppdraget att vara Västfastigheters projektledare.

Satsningen är en del i regionens arbete för att öka tågresandet och behövs för att kunna ta hand om den utökade tågflotta som kommer att trafikera regionen i framtiden. Depån kommer bestå av städplattformar, en tvätthall och personalutrymmen. Arbetet med planering av projektet Tågdepå Sandbäcks anläggning pågår sedan 2018 med avsikt att påbörja byggnation under 2024.  

Projektet genomförs i samordning med Trafikverket och Mölndals stad som båda har angränsande projekt. 

Beställare: Västfastigheter
Kontakt: Anders Berg