Projektleda

ViAQ har i uppdrag av Västfastigheter att projektleda arbetet med Hållplats Korsvägen i program- och systemhandlingsskede. 

När Västlänken byggs uppstår behov av åtgärder ovan jord för att knyta samman en väl fungerande kollektivtrafik. Ett led i det arbetet är att bygga en ny hållplats vid Korsvägen, i anslutning till det nya resecentrum som ska byggas. 

Beställare: Västfastigheter
Kontakt: Anders Berg