Byggledning

ViAQ medverkar med tjänster inom byggplatsuppföljning /byggledning när Trafikverket bygger om väg 535 mellan Landvettervägen och Partillevägen.

Projektet innehåller bland annat byggnation av cirkulationsplatser, en ny rörbro, bredding av befintlig väg, ledningar och omfattande beläggningsarbeten.  

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg