BUSSHÅLLPLATSER BOHUSLÄN OCH DALSLAND

Trafikverket tar hjälp av ViAQ för byggplatsuppföljning / byggledning vid produktion av ett stort antal busshållplatser i Bohuslän-Dalsland.

Projekten genomförs i samarbete med Västtrafik och berörda kommuner. En av utmaningarna med uppdraget är att skapa förutsättningar för tids- och kostnadseffektivt genomförande av arbeten på ett stort antal platser i ett omfattande geografiskt område.  

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg