Investeringsprojekt

På uppdrag av Trafikverket Investering Syd medverkar ViAQ i ett flertal järnvägsprojekt i roller som projektledare och projektingenjör. Några exempel på projekt är; Plattform Alnarp, Plattform Flädie, Lommabanan, Västkustbanan Ängelholm mot Hallandsås, Spår 58, Trelleborgsbanan och Käglinge-Arlöv. 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg