väg och gatuprojekt Partille kommun

Partille kommun anlitar ViAQ för byggledningsuppdrag i projekt avseende ombyggnad av väg / gata, samt för exploateringsarbeten vid anläggande av nya bostäder. 

Exempel på projekt där ViAQ medverkat är ombyggnad av hållplats och korsning vid Finngösa, samt för exploateringsområdet Hossaberget. 

Beställare: Partille kommun
Kontakt: Anders Berg