BYGGLEDNING

ViAQ hjälper sedan lång tid tillbaka Göteborgs Stad med byggledning av ett stort antal anläggningsprojekt avseende ny- och ombyggnad av parker, andra stadsmiljöåtgärder och gatuprojekt.

Vi har medverkat i ett mycket stort antal projekt med mycket olika innehåll, allt ifrån gröna parkmiljöer, lekplatser, utegym, gator och torgmiljöer till renodlade beläggningsprojekt.   

Några exempel på platser/områden där vi hjälpt till att utveckla stadsmiljön på senare tid är Rymdtorget, Sinnenas park, Guldheden, Östra Kålltorp, Sisjödal, Radiotorget, Humanisten, Biskopsgatan, Kullegatan med flera. 

Beställare: Göteborgs Stad
Kontakt: Anders Berg