Investeringsprojekt järnväg

ViAQ medverkar i genomförandet av ett flertal investeringsprojekt avseende järnväg som Trafikverket bedriver i Västsverige. Vårt uppdrag är att i rollen som senior projektingenjör medverka i ledning av projekten, i nära samarbete med respektive projektledare.  

Några av de projekt som ingår i uppdraget är sträckan Borås-Varberg kontaktledningsbyte, Förbigångsspår Välevattnet och Vårgårda spåväxelbyte. 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg