Projektleda

Västfastigheter bygger om Södra torget i Borås för att göra det säkrare för gående och resande. ViAQ har uppdrag av Västfastigheter att projektleda arbetet med Hållplats Södra torget i Borås. Uppdraget omfattar programhandling, systemhandling och förfrågningsunderlag.  

Beställare: Västfastigheter
Kontakt: Anders Berg