Projektledare

ViAQ medverkar som projektledare och biträdande projektledare i ett antal vägprojekt som genomförs av Trafikverket Investering Väst.

I uppdraget ligger fokus på planerings- och projekteringsarbete.

Ett av de mer komplicerade projekten är inom ramen för uppdraget är Väg 168 Tjuvkil i Kungälvs där det finns en mångårig historik av omtag och förhandlingar med olika intressenter. Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs 3,5 km.

Exempel på åtgärder är breddning av befintlig väg och nybyggnation av separat gång- och cykelväg längs del av sträckan. 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg