JÄRNVÄG OLSKROKEN

ViAQ ansvarar på uppdrag av PEAB för projekteringsledning järnväg/BEST. Projekteringsledaren ingår i entreprenörens projektorganisation.  

Olskroken är en central knutpunkt i järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige. Här möts fem banor, de flesta i samma plan. Projekt Olskroken Planskildhet betyder att nya spår byggs för att separera godstrafiken från persontrafiken. Entreprenaden sträcker sig över cirka två kilometer och innebär byggnation av spår, broar och andra byggnadsverk för både person- och godståg i en komplex och trafikerad spårmiljö. 

 

Beställare: PEAB
Kontakt: Anders Berg