Våra uppdrag

I våra uppdrag strävar vi efter att maximera kundnyttan. Vi är måna om att förstå kundernas verkliga behov och säkerställa samsyn. Inget uppdrag är för litet eller för stort. Vi har stor erfarenhet av olika typer av uppdrag - allt från lekparker till stora infrastrukturprojekt.

FÖRBIFART NORR
trädsäkring
Miljöstöd byggskedet
Liseberg
NATURVÄRDESKONTROLL FORSBERGEN
NY BATTERIFABRIK
GAMLESTADS SMEDJA
Naturvärdeskontroll
BESTÄLLARSTÖD FÖRORENADE OMRÅDEN
Olskroken planskildhet E01
Liseberg
Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021