trädsäkring

Trafikverket genomför löpande trädsäkringsåtgärder längs våra järnvägar. ViAQ bistår beställarens projektledning i rollen som miljöspecialist. I uppdraget ingår exempelvis att upprätta samrådsunderlag inför åtgärder, kommunicera med berörda tillsynsmyndigheter etc.

Beställare: Trafikverket Underhåll
Kontakt: Marie Börnell