Naturvärdeskontroll

ViAQ har på uppdrag av Sverigehuset har genomfört ett antal kontroller av naturvärden samt fördjupade artinventeringar. Resultat ska nyttjas i detaljplanearbetet avseende uppförande av nya bostäder.

Beställare: Sverigehuset
Kontakt: Marie Börnell