FÖRBIFART NORR

ViAQ ansvarar för rollen som miljöspecialist med ansvar för samordning av projektets miljöfrågor samt uppföljning av entreprenörens arbete. Projektet avser fortsatt tunneldrivning mot Lambarfjärden, väster om Stockholm. I entreprenaden ingår även innerlining, betongarbeten, efterinjekteringar, inklädnadsarbete (membransättning) och markarbeten.

Beställare: Trafikverket Stora projekt
Kontakt: Marie Börnell