NY BATTERIFABRIK

ViAQ bistår projektledningen för de markförberedelser som ska genomföras innan byggnation av en fabriksbyggnad kan påbörjas inklusive flytt och anläggande av en ny terrängbana.

Uppdraget gäller samordning av miljöfrågor inklusive deltagande i dialog med berörda tillsynsmyndigheter.

Volvo Cars ska tillsammans med Northvold uppföra en ny batterifabrik inom befintligt fabriksområde i Torslanda.

Beställare: Volvo Car Sverige AB
Kontakt: Marie Börnell