Olskroken planskildhet E01

PEAB ansvarar för genomförandet av aktuella entreprenadarbeten för vilka Trafikverket är beställare. ViAQ ansvarar för rollen som miljöchef, bistår med specialiststöd avseende exempelvis förorenade områden samt har en miljöingenjör på plats.

Bild: Peter Rodhe

Beställare: PEAB
Kontakt: Marie Börnell