Miljöstöd byggskedet

ViAQ bistår entreprenören med miljöstöd i byggskedet. Markarbeten utförs i centrala Stenungsund och har berört föroreningar i mark och material.

Beställare: Ottestala Schakt AB
Kontakt: Marie Börnell