KULLAGERFABRIKEN

ViAQ bistår SKFs projektledning med miljöstöd avseende hantering av de miljöaspekter som SKF ansvarar för att utreda och åtgärda.

SKFs historiska fabriksområde i Gamlestan har förvärvats av Stena Fastigheter. Planarbete pågår med intentionen att omdana området till en blandstad. Exploaterings­området är cirka 56 000 kvm och ansluter till Säveån, området kan komma att rymma ca 20 000 kvm kommersiella lokaler och ca 1 000 kvm bostäder.

Beställare: SKF
Kontakt: Anders Berg & Marie Börnell