NATURVÄRDESKONTROLL FORSBERGEN

ViAQ har på uppdrag av Brixly AB har genomfört en naturvärdeskontroll inom ett större område i Forsbergen, Kungsbacka. Resultatet ska nyttjas i kommande detaljplanearbete.

Beställare: Brixly AB
Kontakt: Marie Börnell