Liseberg

Liseberg genomför markarbeten inför kommande anläggande av ny lokalgata utmed E6 och Västra Stambanan. ViAQ bistår Lisebergs projektledning med miljöstöd.

Beställare: Liseberg AB
Kontakt: Marie Börnell