Vill bidra till utformningen av stadens siluett

Rebecca Ånerud

Projekteringsledare för Resecentrum Haga.

Att som projekteringsledare omvandla beställarens idé och önskemål till bygghandlingar är ett komplext arbete som kräver att du har god samarbetsförmåga med många olika människor och kompetenser, är lösningsorienterad och grym på att skapa engagemang som driver projekteringen framåt. Kort sagt en beskrivning av Rebecca Ånerud.

Rebecca jobbar just nu som projekteringsledare, underkonsult till CA consultadministration, för Västlänkens Haga station uppgång Allén. Beställare är Västfastigheter och projektet omfattar byggnad ovan mark samt ett källarplan. Att Haga Station består av tre anläggningar som går i varandra, en byggherre som ansvarar för delen under jord, Västfastigheter för byggnaden och en tredje byggherre för marken runt omkring byggnaden, innebär att stor del av Rebeccas arbetstid går åt till extern samordning och avstämningar.

– Ett jättekul projekt med spännande utmaningar och många externa gränssnitt. Jag har varit involverad i projektet sedan 2019 och hunnit införskaffa mycket erfarenhet och kunskap, det gör att projektledaren har stort förtroende för mig och låter mig vara med och påverka, berättar Rebecca. – Det är också spännande att sätta sig in i frågor som resenärsupplevelser – att säkerställa att resenärens behov, krav och förväntningar blir tillgodosedda i byggnaden.

Efter en utbildning i industriell ekonomi på Karlstads universitet jobbade Rebecca ett antal år på större bolag men kände efter ett tag att hon ville prova ett lite mindre bolag. Hon fick ett bra första intryck av ViAQ. Det kändes som ett jordnära företag med förstående ledare.
-Jag trivs bra på ViAQ och upplever att det finns möjligheter till utveckling, berättar Rebecca.

Här kan du läsa mer om Resecentrum Haga
Klart med genomförandebeslut för resecentrum vid Västlänkens stationer – Vastfastigheter

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021