Josefine Heintz – ny på ViAQ

Josefine Heintz

ViAQ är med när Sverige rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen. Ett viktigt uppdrag för att knyta Sverige närmare och skapa nya klimatsmarta möjligheter att pendla, studera och arbeta. En som gärna vill vara med och forma framtidens järnväg är Josefine Heintz, nyanställd projektingenjör på ViAQ.

För mig är det viktigt och spännande att få vara med och utveckla ett tillgängligt samhälle, berättar Josefine. Och det absolut bästa med mitt yrke är alla olika människor jag får träffa. Som projektingenjör har jag kontakt med både interna och externa parter. Min huvudsakliga uppgift är att agera stöd till projektledare och lösa de problem som uppstår. Den ena dagen är den andra inte lik och det blir aldrig långtråkigt.

Inget överraskande val
Josefine läste industriell ekonomi på Högskolan i Borås med inriktning byggteknik. -Att bli samhällsbyggare var inget överraskande val då det finns inom familjen, berättar Josefine. Min mamma jobbar på beställarsidan med husentreprenader och pappa i byggbranschen.

Här sitter tummen inte mitt i handen
-Under högskoletiden praktiserade jag som arbetsledare och fick möjlighet att på nära håll se på när hantverkarna renoverade kök. Detta har inspirerat mig och när jag köpte min första lägenhet i somras har jag vågat mig på att renovera köket. Jag har gjort allt själv, utom elen, med stöd från min mamma. Att renovera är ett av mina största fritidsintressen och mitt nästa projekt är att renovera badrummet. Andra intressen är att umgås med mina vänner så mycket jag kan och en och annan padelmatch.

Gick på magkänslan
-Jag upplever att på ViAQ är medarbetarna i fokus. Här blir man inkluderar och får vara med och styra sin arbetsvardag. Jag fick en känsla att medarbetarna är väldigt engagerade och välkomnande. Och det var med den härliga känslan i magen jag tacka ja till ViAQ, avslutar Josefine.

 

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021