ViAQ växer och tar projekt i Skåne

ViAQ expanderar i Skåne

ViAQ har på kort tid fått tre spännande järnvägsprojekt i Skåne, alla med Trafikverket som beställare.
– Hållbara och tillgängliga transporter är viktigt för framtiden. Därför är det extra roligt att ViAQ får vara med att bidra till ett mer klimatsmart resande för både gods- och persontrafik, säger Anders Berg, vd på ViAQ

De tre projekten är Sydostlänken, ett projekt på 5 miljarder som skall förbättra möjligheterna att transportera gods på järnväg via Blekinge hamnar mot östra Europa och Asien samt gör persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne möjlig. Här bidrar ViAQ med en projektingenjör

Spår 58, som ska placeras i den östra änden av Malmö godsbangård för att möjliggöra för 750 meter långa tåg att ankomma och avgå både norr- och söderifrån. Då spår 58 korsar både Ringvägen och Sege å kräver detta en lösning med brokonstruktion. Även här bidrar ViAQ med en projektingenjör.

ViAQ bidrar också med en projektledare vid en bullerutredning och åtgärdsinventering längs dubbelspåret mellan Ängelholm och Hallandsåsen.  Utredningen genomförs för att utreda dels om de åtgärder som vidtagits fått avsedd effekt, och dels om det finns skäl att vidta fler bullerskyddsåtgärder.

Projektingenjör och projektledare i dessa projekt är Sulaiman El-zoubi. Han har efter ett par år hos andra arbetsgivare valt att arbeta med oss på ViAQ igen, vilket vi är mycket glada för, säger Anders.
Med Sulaimans breda erfarenhet tillsammans med ett stort engagemang och entusiasm kommer han att vara en viktig del av ViAQs fortsatta expansion i Skåne.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021