ViAQ miljöspecialist på Förbifart Stockholm

ViAQ har erhållit ett uppdrag åt Trafikverket som miljöspecialist på Förbifart Stockholm -delprojekt Ekerövägen.

Projektet innebär att Ekerövägen kommer att byggas om från tre till fyra körfält. Det betyder bland annat att trafiken kommer att flyta bättre för de som besökt Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan.

Som miljöspecialist kommer ViAQ att arbeta med miljöfrågor inom mark, vatten, luft, buller, klimat, natur och kultur, främst kopplat till miljöbalken. Detta innefattar att säkerställa att arbete sker i enlighet med lag- och kontraktskrav etc. så att Trafikverket kan överlämna en miljösäkrad anläggning.

– Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få vara med och bidra som miljöspecialist i detta delprojekt. ViAQ har tidigare medverkat i Förbifarten Stockholm delprojekt Trafikplats Akalla, för Trafikverkets byggledningsorganisation i rollerna Teknikstöd/Byggledare Geo och Byggledare Geo, VA och Mark för, berättar Anders Berg, vd på ViAQ.

ViAQs uppdrag åt Trafikverket utförs i samarbete med Geosigma, som är underkonsult åt ViAQ.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021