Ytterligare ett miljöuppdrag

Miljösamordnare

ViAQ har fått i uppdrag att samordna, planera, driva och följa upp miljöarbetet hos Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB, TBS.

Företaget är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. ViAQs Joela Borgryd Stoltz bidrar till att följa upp och sköta ledningssystemet samt att arbeta med ständiga förbättringar i rollen som miljö- och kvalitetssamordnare.

– Det är en stor konkurrensfördel och viktigt att ha höga ambitioner för att minska miljöpåverkan. För att göra arbetet systematiskt och på ett verkningsfullt sätt följer jag upp olika rapporter och hållbarhetsredovisningar. Vi tittar på allt som materialval, val av transport, kemikalier, minimering av utsläpp etc. Har du ordning på miljö- och hållbarhetsarbetet blir det lättare att tänka efter före. Något som både vår planet och företaget tjänar på, berättar Joela.

 

Hösten 2020 utökade ViAQ sitt tjänsteutbud med kvalificerad rådgivning och kompetens inom miljö och hållbarhet. Efter en rivstart och tack vare stort förtroende hos våra kunder behöver vi hela tiden förstärka vår organisation.

Är du självgående, har ett stort kontaktnät och har minst sju års erfarenhet i rollen som konsult eller beställare – är det dig vi söker. Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö och en anställning där du ges möjlighet att påverka din vardag och professionella utveckling. Låter det intressant? Tveka inte utan hör av dig till Marie Börnell. Marie.bornell@viaq.se

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021