ViAQ bidrar till säkrare plankorsningar

Alex plankorsning

ViAQ har fått förtroendet av Trafikverket Region Väst att bidra i rollen som regional projektledare för uppdatering av vägskydd till ALEX-teknik.

ALEX-teknik, som står för Automatic Level Crossing, är ett modernt databaserat system som kommer att ersätta dagens reläbaserade teknik för bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar. Uppdateringen drivs av det nationella programmet NUVA (Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar) som förgrenas i ett antal regionala projekt.

Rollen som regional projektledare innebär bland annat att ansvara för upphandling av entreprenör för utförandeentreprenad och att driva produktionen vid ombyggnation av projekterade vägskyddsanläggningar samt ansvara för kommande projektering och byggnation av ännu ej projekterade anläggningar.

-Det är ett betydelsefullt uppdrag att få vara med och bidra till att färre personer skadas eller förolyckas, genom att bygga om dessa vägskydd till moderna och mer driftsäkra anläggningar, berättar Johan Collinder, projektledare på ViAQ.

Dagens vägskyddsanläggningar (plankorsningar mellan väg och järnväg med bommar eller endast ljud- och ljussignaler) är baserade på gammal reläteknik och har byggts på ungefär samma sätt sedan 1940-talet. De är dessutom byggda från grunden på varje enskild plats vilket bland annat innebär att det finns många olika tekniska lösningar. Tekniken ska nu uppdateras till ett databaserat system som även ska standardiseras.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021