Resecentrum Haga

Åsa Edman

Stationshus Haga – Västlänken

Överföringsledningar

rikkonadmin

Ett nytt energi- och miljöcenter med överföringsledningar som en del av projektet.

Skeppsbrogaraget

rikkonadmin

Skeppsbrogaraget

Ny parkeringsanläggning i centrala Göteborg

Frihamnen

rikkonadmin

Utveckling av Frihamnen för sammanlänkning av Göteborgs centrum över älven.

Masthuggskajen

rikkonadmin

Utveckling av masthuggskajen till en ny stadsdel.