Kärrtorps Centrum

rikkonadmin

Ombyggnad av torg, busstorg och anslutande gångvägar och trappor.

Förbifart Stockholm

rikkonadmin

21 km ny sträckning av E4:an väster om Stockholm