VÄSTLÄNKEN

ViAQ medverkar i Trafikverkets projektorganisation i roller ett flertal olika roller i Trafikverkets projektledningsorganisation. Våra konsulter arbetar med: 

Byggledning i komplicerade entreprenader avseende mark, ledningar, konstruktioner, kanalisation och andra järnvägsrelaterade arbeten. 

Projektledning avseende omläggning av ledningar, omläggning av spårväg, flytt av träd och mycket mera. 

Övergripande riskhantering i produktionsskedet för hela projektet. 

Samordnande delprojektledare för hantering av projektets överskottsmassor för hela projektet. 

 

Illustration: Abako Arkitektkontor 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg