Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

ViAQ medverkar i Trafikverkets projektorganisation som projektledare. Uppdraget omfattar huvudansvar för projektets masshantering och projektledning av vissa delprojekt.  

Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn ska bli en två mil lång, säker och hållbar förbindelse mellan Kungens kurva och Jordbro. En fjärdedel av sträckan kommer att gå i tunnlar. Vägen är en viktig pusselbit i den yttre tvärleden runt Stockholm, och skapar möjligheter för utveckling i en starkt växande region.   

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg