UTBYGGNAD TUNNELBANA

Program utbyggnad tunnelbana innefattar planering av mottagning av den nya tunnelbanan in i den befintliga förvaltningen för lokaltrafik.

ViAQ medverkar som tidplanerare i uppdraget som innefattar bland annat utveckling av processer och strukturer för arbete relaterat till bland annat omfattningsdefinition, nedbrytning i arbetspaket (WBS) och upprättande av tidplaner.

 

Bildkälla Region Stockholm.

Beställare: Region Stockholm
Kontakt: Anders Berg