UPPSTÄLLNINGSSPÅR LÄRJE
ViAQ har rollen projektledare i projekt Lärje uppställningsspår.
Projektets byggtid är beräknad till ca 3 år.
Driftsättning av bangården skall vara klar till 2026-12-12.
Den 1 sept 2021 gick projektet in under Västlänkens vingar och tillhör numera avdelning Västlänken. (tidigare tillhörde projektet avdelning Investering).
Fotograf: Swecos fältpersonal
Beställare: Trafikverket Stora projekt
Kontakt: Anders Berg