Transformatorbyggnad

ViAQ byggleder uppförande av en byggnad / mottagningsstation för elkraft avseende omfattande industriell verksamhet i Västsverige. 

Entreprenaden omfattar nybyggnad av mottagningsstation med elutrustning, om och nybyggnad av internt högspänningselnät med tillhörande högspänningsställverk. 

Beställare:
Kontakt: Anders Berg