SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

ViAQ har ett omfattande uppdrag avseende en projektledningsorganisation med projektledare, projektingenjör, projektekonom och upphandlare.  

Den nya spårvagnsdepån på Ringön omfattar en byggnation av vagnhallar för uppställning av spårvagnar med verkstäder och serviceplatser. Byggnaderna ska också inrymma kontor och omklädningsrum. Totalt kommer tre större byggnader byggas på en yta av 45 000 m2 av det totala områdets 100 000m2. Områdets övriga ytor består av asfalterade ytor med spår och parkering.  

I projektet ingå också omfattande rivnings- och saneringsarbeten. 

Bild AFRY 

Beställare: Västfastigheter
Kontakt: Anders Berg