Skredförebyggande

ViAQ sköter på uppdrag av Lilla Edets kommun projektledning av ett stort antal skredförebyggande projekt i anslutning till Göta Älv. Varje projekt genomgår tre faser; geoteknisk utredning, projektering och genomförande av entreprenad. 

Projekten avser markområden utmed Göta älv där medelhög till hög skredrisk har konstaterats i utredningar som utförts av Statens geotekniska institut (SGI). Arbetet genomförs i nära samarbete mellan Lilla Edets kommun och SGI. 

Beställare: Lilla Edets kommun
Kontakt: Anders Berg