SKEPPSBRON

ViAQ har en omfattande roll inom Göteborgs stads projektledning av stadsutvecklingsområde Skeppsbron. Vi medverkar i roller som samordnande projektledare, projektingenjör, projektledare kvarter och projektkoordinator. 

Stadsutvecklingsområde Skeppsbron är ett stort och tekniskt komplicerat projekt med som länge stått i fokus för Göteborgs stads utveckling av centrum. Syftet med projektet är att skapa en ny destination och ett nytt vardagsrum i staden, en plats för alla, i anslutning till vattnet. 

Bild Kanozi 

 

Beställare: Södra Älvstranden Utveckling AB 
Kontakt: Anders Berg