RESECENTRUM HAGA
För byggnationen av Resecentrum Haga, – uppgång Allén i Västlänken Haga Station, är ViAQ involverad i rollen som projekteringsledare. Station Haga är en del av järnvägsprojektet Västlänken som började byggas sommaren 2018. Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Göteborgs Stad ansvarar för det anslutande stadsrummet och Västfastigheter för byggnaden ovan mark samt källarplan. Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare.
Västlänken är en 8 km dubbelspårig järnväg som till största delen ska förläggas under jord med stationer i de centrala delarna av Göteborg. Nya underjordiska stationer kommer att byggas vid Göteborgs Central, vid Haga Kyrkoplan och vid Korsvägen. Projektet syftar till att skapa en mer attraktiv tågtrafik såväl lokalt, regionalt som nationellt. Längs med järnvägstunneln finns förutom stationsbyggnaderna några tekniska anläggningar och servicetunnelmynningar som syns ovan mark.
ViAQ är även involverad i fler delar av Västlänken.
Bild: Västfastigheter
Beställare: Västfastigheter
Kontakt: Anders Berg