BEM ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR 1

ViAQ har medverkar i rollen som projekteringsledare i Veidekkes projektorganisation under en del av entreprenadens genomförande av ett nytt energi- och miljöcenter på Sobacken utanför Borås. 

Anläggningen ökar kapaciteten för avloppsreningen i framtiden, garanterar fjärrvärmeleveranser, ger förnybar elproduktion etc. I satsningen ingår som ett projekt att projektera och bygga överföringsledningar för avloppsvatten, dricksvatten och fjärrvärme från Ryaverket och Gässlösa avloppsreningsverk i Borås till Sobacken. Där ingår även en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan med tillhörande minikraftverk samt en pumpstation med mycket hög kapacitet. Överföringsledningarnas sträckning är cirka 10 km lång genom flera olika underlag. 

Bild: Veidekke 

Beställare: Veidekke
Kontakt: Anders Berg