Parkeringshus Heden

ViAQ har fått förtroendet att bistå byggherren, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag med projektledning för projektering och byggande av temporära parkeringshus i centrala Göteborg.

Tillfälligt parkeringshus på Heden planeras att byggas med avsikt att erbjuda en god tillgänglighet till centrala Göteborg med bil under den intensiva byggverksamheten i staden. Parkeringshuset ska byggas i två plan med en integrerad läktare mot fotbollsplanerna. Totalt beräknas p-huset ge ett nettotillskott på 300-350 parkeringsplatser. Anläggningen planeras att vara i drift ett antal år och därefter avvecklas till förmån för långsiktig stadsutveckling inom Heden.

 

Bild: Kanozi Arkitekter

Beställare:
Kontakt: