Park Central

ViAQ medverkar som delprojektledare i bygghandlingsprojektering och förberedelser för byggnation av Park Central, Region City i Göteborg.

Kvarteret ingår i Jernhusens pågående utvecklingsarbete vid Göteborgs Centralstation som syftar till att förtäta och stadsutveckla området. Park Central avser utvecklingen och uppförandet av kontor inklusive handel, service, stationsutrymmen samt parkering i en projektvolym om ca 37 000 kvm ljus BTA. 

 Projektet genomförs som ett joint venture mellan NCC Project Development och Jernhusen.  

Beställare: Jernhusen
Kontakt: Anders Berg