mASTHUGGSKAJEN

Masthuggskajen utvecklas till en ny stadsdel i Göteborg. ViAQ medverkar i stadens projektorganisation som projektkoordinator, projektingenjör och biträdande projektledare för en genomförandestudie avseende en begränsad del av projektet.

Området kommer att få en egen unik identitet och förväntas bli en naturlig del av folk- och kulturlivet kring Järntorget. Projektet är en del av Vision Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi, vars syfte är att utveckla de centrala delarna av staden. Genom planerad stadsutveckling på Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut, närmar sig vattnet och en ny hållbar stadsdel skapas med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Inom området skapas levande gator och torg, omkring 1 200-1300 bostäder och 140 000 kvm kommersiella lokaler för kontor, lokala verksamheter och kultur. Projektet omfattar också stora komplicerade anläggningsarbeten som utbyggnad av en ny halvö i älven, park, gator, försörjningssystem och mycket mer.

 

Bild: Kanozi Arkitekter

Beställare: Göteborgs Stad
Kontakt: Anders Berg