Masthugget väst

ViAQ medverkar i roller som projektledare och biträdande projektledare.  

Projektet avser projektering och byggande av en parkeringsanläggning i Matshuggsområdets västra del. Byggnaden ska utöver ett stort antal parkeringsplatser under tak innehålla kommersiella lokaler, en idrottshall, odlingar på taket och mycket mera. 

Bild Kanozi. 

Beställare: Göteborg stads parkering
Kontakt: Anders Berg