KÄRRTORPS CENTRUM

För ombyggnaden av Kärrtorps Centrum samt omgivande allmän platsmark har ViAQ uppdraget att bistå Stockholms stad med byggledning. Ett utmanande uppdrag i ett stadsutvecklingsprojekt i tätbebyggd centrummiljö, som kräver noggrann samordning avseende arbeten på allmän platsmark och exploatering, samt stort hänsynstagande till tredje man och andra intressenter i området. 

Beställare: Stockholm stad
Kontakt: Anders Berg