HAMNBANAN

ViAQ medverkar i olika faser av genomförandet i roller som projekteringsledare, byggledare mark och miljö. Under arbetet med systemhandling och järnvägsplan medverkade ViAQ i Trafikverkets projektorganisation med projekteringsledning och produktionsanpassning. För etapp Eriksberg-Pölsebo ansvarar ViAQ för byggledning mark och miljö. Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. För att klara det ökade kapacitetsbehovet ska delar av sträckan byggas ut till dubbelspårig järnväg. Projektet är uppdelat i tre deletapper. Etapp Eriksberg-Pölsebo ska bygga dubbelspår i en ny sträckning genom tunnel. Utbyggnationen omfattar en stäcka av ca 1,9 km varav ca 1,1 km är i berg- och betongtunnel.

Bild: Anders Berg

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg